अरे धन्या भारतभूमि

  अये धन्या भारतभूमि ! तरुण- करूणा-पूर्ण-हृदया: ध्येये ध्यानं निवेश्य पुण्यसलिला अमर-तटिनी-रोधसि । भव-आभोग-उद्विग्न क्रोशन विभो  पश्यताम् प्रभूत कटुता ; कदा संपत्स्य तपोभूमि स्पृशां अखण्डम् परम् शाश्वतम्।। भावार्थ – हे धन्या भारतभूमि । कोमल...